Kyu test en blackbelt training

Kyu test en blackbelt training

Elk jaar houden we dit rond de geboorte- en sterfdag ( 10 november en 26 april) van Gichin Funakoshi een kyutest, de examens voor alle junior graden. De afgelopen jaren gingen we daar in april voor naar een bevriende dojo in Duitsland, maar aangezien dat dit jaar niet kon besloten we het op 25 juni alsnog zelf te organiseren. Er kwamen ook een paar mensen uit Den Haag, dus we hadden we een mooie groep om na de kyutest een blackbelt training te organiseren. Fijn om ook weer eens wat “hogere” stof door te kunnen nemen, zowel voor blackbelts als juniors.

Er waren maar drie examenkandidaten, dus ze hoefden niet veel te wachten en konden lekker bezig blijven.

Alle drie bleken ze inderdaad doorgegroeid naar de volgende rang, dus gefeliciteerd Olof (2e kyu), Jeroen (5e kyu) en Pepijn (8e kyu)! In onze school gebruiken we maar drie kleuren band: wit, bruin en zwart. Wit draag je van de 9e t/m de 4e kyu, bruin van de 3e t/m de 1e kyu, en zwart van de 1e t/m de 5e dan. Uiterlijk zal er bij alle drie de kandidaten na dit examen dus niets veranderen, maar uiteraard krijgen ze een certificaat en weten ze dat ze weer een stapje verder zijn in hun ontwikkeling.

Na de uitslag van de examens bouwden we de zaal om van examenruimte naar trainingsruimte met matten voor het grondwerk. Jeroen, de dojoleider van Utrecht, leidde de training. We begonnen met oefeningen die langzaam opbouwden naar jiyu kumite, oftewel het vrij sparren. De groep werd zodanig opgedeeld dat iedereen op een prettig niveau kon trainen, en het resultaat was dat iedereen aan het einde met het sparren mee kon doen.

Als laatste gingen we over op torite (ontsnappingen) vanuit een zittende positie. Eerst deden we weer wat voorbereidende oefeningen die zich bijvoorbeeld richtten op timing. Als iemand je pols vastgrijpt is er een optimaal moment om je ontsnappende beweging in te zetten, je zoekt naar die fractie van een seconde net voordat iemand zijn greep vast kan zetten. Behalve de juiste techniek is het juiste moment leren aanvoelen cruciaal om te kunnen ontsnappen. Daarna oefenden we in duo’s een aantal verschillende technieken. Niet makkelijk, wel erg interessant, en de tijd vloog om. Bij het afscheid wisten we dat we niet lang op de volgende keer hoeven te wachten: eind augustus zien we elkaar (en hopelijk vele anderen) weer bij de Beachtraining!

 

Translate »