Special Training

De zogenaamde Special Training is één van de belangrijkste verworvenheden van Shotokan Karate of America.  In Nederland houden we jaarlijks een zogenaamde winter Special Training van 3 dagen op de campus van de Universiteit Twente. Dagelijks vinden er 3 tot 4 trainingen plaats waarbij de deelnemers tot het uiterste worden gedreven.