Jutte

Jutte betekent tien handen en wordt ook wel Jitte genoemd. In Karate-do Kyohan staat deze kata beschreven vanaf pagina 157 en in Notes on Training vanaf pagina 45. Jutte is de 16e kata. Het is een korte kata die slechts uit 24 bewegingen bestaat en duurt ongeveer 1 minuut. Er komen geen aanvallende technieken vooor in deze kata; slechts afwerende bewegingen (uke). De bewegingen zijn in de vorm van een kruis. Het is lastig om een geschikt filmpje op Youtube te vinden. Er zijn geen filmpjes van de SKA te vinden nog van meester Funakoshi zelf. De meeste filmpjes zijn van de JKA. In grote lijnen komt de uitvoering overeen met zoals wij het bij SKA doen. Sommige details in de kata kunnen verschillen. Toch is deze demonstratie interessant om mee te beginnen. Vervolgens moet je deze kata zelf bestuderen aan de hand van het boek en tijdens de trainingen.

Onder staat een mooi filmpje uit de oude doos.

Daarnaast is er ook nog een demonstratie van Tomoji Miyamoto. Hij is een leering van Shigeru Egami de oprichter van Shotokai. Net als meester Ohshima was meester Egami een leerling van meester Funakoshi. Shotokai onderscheidt zich van Shotokan door de extreem lage standen.