Hangetsu

Hangetsu betekent “Halve maan”. Bij de eerste bewegingen van deze kata beschrijven de stappen de vorm van een halve maan.

Het is de 15e kata. In Karate-do Kyohan staat deze kata beschreven op p. 144.

Op Youtube kan je zelfs diverse filmpjes van meester Ohshima vinden. Het eerste filmpje betreft een demonstratie tijdens Unity 2006 en de tweede tijdens de opening van de Central Dojo van Shotokan Karate of America. De DVD’s van deze evenementen zijn verkrijgbaar bij Shotokan Karate of America. De kwaliteit van het derde filmpje is helaas wat minder. Het schijnt dat deze uit een documentaire over meester Ohshima van France Shotokan komt.

Op p. 43 van Notes on Training staan enkele nuttige aanwijzingen van meester Ohshima. Helaas is dit boek niet meer verkrijgbaar.

De voorste knie moet de middenlijn beschermen zodat je geen trap in het kruis kunt krijgen. In het midden van de beweging gaan de knieën dicht bij elkaar langs, maar ze moeten wel een yoko geri kekomi kunnen weerstaan. Terwijl de knieën naar buiten drukken, trekken de voeten naar binnen zodat de knieën krachten vanuit beide richtingen kunnen weerstaan. Ga niet in kibadachi staan.

Om het middenste deel van het lichaam te beschermen moeten de buikspieren gespand worden. Deze kata zorgt er voor dat de buikspieren goed ontwikkeld worden.

De armen beschermen alleen het bovenste gedeelte van het lichaam.

In Hangetsu ligt de nadruk op een heel sterk achterste been. De hiel staat recht naar achteren gericht en de tenen recht naar voren. Zorg dat de hiel stevig tegen de grond drukt en dat de heupen nooit achter de hiel mogen blijven. Dit zorgt ervoor dat de gyuakuzuki verbinding heeft met de hiel.

Kijk de tegenstander recht aan bij de gyakuzuki. De schouders gaan helemaal in. Trek ze niet naar achteren, waardoor de schouderbladen samenknijpen. De achterste schouder moet ook in gaan. De onderarmen en de vusiten zijn met elkaar verbonden en beide onderarmen zijn gespannen.

Deze kata is een goede training om kracht te ontwikkelen. Dit geldt met name voor de krachtige langzame bewegingen. In de eerste plaats om het belang van een goede ademhaling duidelijk te maken. Adem krachtig uit door de toppen van de vingers. In de tweede plaats om de spieren te ontwikkelen. Het doel van de langzame bloks en aanvallen is de onderarmen te ontwikkelen en er een gewoonte van te maken om de ellebogen nooit naar buiten te laten steken.

Maak een duidelijk onderscheid tussen de langzame en de snelle bewegingen.

Louis Gottlieb performing kata Hangetsu at Ohshima dojo Santa Barbara Dec.6 2008

Tekki Nidan

Tekki Nidan betekent “Gewapende strijder op een part twee”. Het is de 13e kata. In Karate-do Kyohan staat deze kata beschreven op p. 129. Deze kata bestaat uit 26 bewegingen en duurt ongeveer 1 minuut. Het patroon is in de vorm van een rechte lijn.

Op Youtube staat zelfs een uitvoering van deze kata door Gichin Funakoshi. Deze opname is gemaakt op de Keio Universiteit in Tokyo in 1924. De DVD is verkrijgbaar bij Amazon.com.

Bassai

Bassai betekent “Een fort binnendringen”. Het is de 10e kata. In Karate-do Kyohan staat deze kata beschreven op p. 87 en in Notes on Training op p. 31. Deze kata bestaat uit 42 bewegingen en duurt ongeveer 1 minuut. Het patroon is in de vorm van een T.

Op Youtube kan je diverse filmpjes vinden. De meeste zijn van de JKA. In grote lijnen komt de uitvoering overeen met zoals wij het bij SKA doen. Bassai wordt ook wel Bassai Dai genoemd. Sommige details in de kata kunnen verschillen. Toch zijn deze filmpjes interessant om mee te beginnen. Vervolgens moet je deze kata bestuderen aan de hand van het boek en tijdens onze trainingen.

Leuk zijn ook altijd de oude karatefilmpjes. Met name het volgende filmpje is interessant, omdat er ook aandacht aan bunkai wordt besteedt. Bunkai betekent dat de technieken uit de kata worden toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden.

Heian Godan

Heian Godan betekent “Vreedzame geest vijf”. Het is de 9e kata. In Karate-do Kyohan staat deze kata beschreven op p. 79. Deze kata bestaat uit 25 bewegingen en duurt ongeveer 1 minuut. Het patroon is in de vorm van een T.

Er bestaat zelfs nog een opname van de zoon van Gichin Funakoshi: Yoshitaka Funakoshi.

Heian Shodan

Heian Shodan betekent “Vreedzame geest één”. Heian Shodan is de 5e kata. Deze kata bestaat uit 21 bewegingen en duurt ongeveer 1 minuut. Het patroon is in de vorm van een I. In Karate-do Kyohan staat deze kata beschreven vanaf pagina 11. Er bestaat een uitstekende instructie DVD meester Ohshima and Mina Choi die te verkrijgen is bij Shotokan Karate of America.

Er bestaat nog een opname uit 1924 waarin Gichin Funakoshi deze kata uitvoert.

Ook interessant is onderstaande demonstratie van Tomoji Miyamoto in het bijzijn van Shigeru Egami de oprichter van Shotokai. Net als meester Oshima was hij één van de pupillen van meester Funakoshi.

Onderstaand filmpje is handig om de kata te leren. Vervolgens moet je deze kata zelf bestuderen aan de hand van het boek en tijdens de trainingen.

In Notes on Training wordt deze kata beschreven vanaf pagina 13. In het vervolg presenteren we enkele van de belangrijkste opmerkingen van meester Ohshima.

Heian Shodan is één van de eenvoudigste kata’s. Toch blijven ook de grote meesters deze kata hun hele leven oefenen. Elke keer ontdekken ze weer iets nieuws. Dus denk niet “Oh, moeten we deze kata nu al weer doen?”, maar probeer telkens een nieuw element in de kata te ontdekken waarop je je kunt richten.
Maak deze kata met een groot en dynamisch gevoel.

Benadruk de eerste beweging (gedan barai). Terwijl je in de natuurlijke stand (shizentai) staat hou je alle richtingen in de gaten. Als je van start gaat, ga je met je gevoel in de tegenstander. De gedachte komt eerst, daarna je ogen en je heupen en ten slotte de stap, het blok en de terugtrekkende hand (hikite) tegelijk. Denk er om dat de heupen niet draaien; zij openen zich naar links. De achterste voet draait naar links terwijl je instapt. Als de hiel of de zijkant van deze voet los komt van de grond, dan staat die niet goed.

Denk in de rest van de kata om drie punten die ook belangrijk zijn voor de kyu-tests:

Sta met een stevige achterste been. Richt de tenen naar voren. Maak lage senkuzu met de heupen bijna op knie niveau. Plaats het meeste gewicht op het achterste been.
Kijk recht voor je uit, zodat je zowel de tegenstanders vóór als opzij van je in de gaten kunt houden. Kijk niet naar de grond. Voel de tegenstander achter je voordat je een draai maakt. Je ogen zijn de spiegel van je ziel. Vrees niet, zodat je een sterke indruk op je tegenstanders maakt.
Maak een goede hikite. Breng je vuist naar je heupbot en hou de onderarm enigszins gespannen.
Tussen de eerste en de tweede aanval van de vier aanvallen (bewegingen 14, 15 en 16) zit een iets langer pauze dan tussen de tweede en derde. Maak deze aanvallen echter wel met één gevoel.

Kwanku

“Kwan” betekent omhoog kijken of kijken door. “Ku” betekent hemel, leegheid, niets. Dus je kunt eenvoudig zeggen “kijk naar de hemel” (want in het begin van de kata gaan je handen omhoog) of meer filosofisch “kijken door de leegheid”. Deze leegheid is niet de afwezigheid van alle gedachten, maar de afwezigheid van persoonlijke zorgen; zorgen om wat er gaat gebeuren. Als de nutteloze gedachten zijn verdwenen blijft het krachtige bewustzijn van wat er echt aan de hand is over. Dit is de betekenis van Kwanku.

Kwanku is de 11e kata. In Karate-do Kyohan staat deze kata beschreven vanaf p. 103. Deze kata bestaat uit 65 bewegingen en duurt ongeveer 2 minuten. De bewegingen zijn in de vorm van een plus en een min.

Meester Ohshima heeft een hele mooie DVD gemaakt van deze kata samen met Norman Welch. Deze is verkrijgbaar bij Shotokan Karate of America.

Er staan mooie filmpjes van Eli Cohen van Israel Shotokan op Youtube. Er zijn een aantal filmpjes waarin hij kwanku opvoerd; in de eerste plaats op normale snelheid, maar ook langzaam van voren en van opzij gefilmpt.

Het is lastig om een geschikt filmpje op Youtube te vinden. Vroeger werd deze kata Kushanku totdat meester Funakoshi hem hernoemde tot kwanku. In de moderne spelling wordt dit als Kanku geschreven. genoemd. Daarbij zijn er diverse uitvoeringen van deze kata zoals de Kanku Dai (de grote uitvoering) en de Kanku Sho (de kleine uitvoering). De meeste filmpjes zijn van de JKA. In grote lijnen komt de uitvoering overeen met zoals wij het bij SKA doen. Sommige details in de kata kunnen verschillen. Toch is dit filmpjes interessant om mee te beginnen. Vervolgens moet je deze kata bestuderen aan de hand van het boek en tijdens onze trainingen.

Kwanku is een hele gewone kata, ondanks dat die erg lang is. Zorg er voor dat je elke beweging precies maakt. Zoek naar het juiste ritme en maak één geheel van de kata.
Oorspronkelijk had men acht tegenstanders in gedachten bij deze kata. Voordat je de strijd aan gaat met je eerste tegenstander heb je besloten dat je niet eerder stopt voor je ze alle acht verslagen hebt.

De eerste twee bewegingen zijn een belangrijke les voor de ademhaling. Adem in gedurende de eerste beweging totdat de armen bovenin zijn. Begin met uitademen zodra je de armen uit elkaar beweegt. Op deze manier trekken we de tegenstander naar ons toe bij het inademenen en vlak voordat hij aanvalt ademen we krachtig uit met een tegenaanval.

Bij de zesde beweging rechten we de knieën, spannen de billen en stoten meteen. De vuist moet in verbinding staan met het hele lichaam; niet allen fysiek, maar ook mentaal. Dit is een manier om kime te maken (je kracht te concentreren).

De shuto uke van bewegingen 16, 21 en 36 is anders dan beweging 11 van Heian Yodan. Wees je hiervan bewust. Kijk naar de verbinding tussen de hand en de voeten in beide kata’s. In Kwanku maken we een krachtige beweging met de heupen. De hand beweegt gelijk met de heupen. De heup draait helemaal in. Het was de bedoeling van de Kwanku experts om deze kime aan ons over te dragen.

Na deze aanvallen met shuto uke komen er twee keer (bewegingen 18 en 19 en 23 en 24) een paar bewegingen waarbij we met een zwaardhand naar voren stoten op laag niveau. Dit is het verweer op een aanval met een mae geri. De rechter hand en arm buigen de trap af. De linker hand beschermd tegen een gelijktijdige stoot op het gezicht en dient als voorbereiding om tegen het bovenlichaam van de tegenstander te duwen. Schep het been en til het op met de rechter arm en duw vervolgens de tegenstander omver met de linker arm. Zorg er voor dat de rechter arm in de lijn van het lichaam uitkomt met de elleboog juist boven de schouder.

Een typische beweging uit Kwanku is de draai na de shuto uke en de mae geri. Hierbij maak je kime met het roteren van de heupen. Zorg er voor dat je in balans blijft.